توضیحات

پکینگ و گاید هیدرولیک از مهمترین اجزا تشکیل دهنده سیلندرهای هیدرولیک میباشد. برای انتخاب پکینگ، اورینگ و گاید مناسب، نوع سیلندر و کاربرد آن از اصلی ترین معیارها می باشد.کاربرد سیلندرهای هیدرولیک و شرایط کاری آنها در سه دسته سبک، متوسط و سنگین به شرح زیر دسته بندی میشود:

سیلندرهای هیدرولیک با شرایط کاری سبک (Light Duty)

 • فشار کاری ماکزیمم ۱۶۰bar
 • دمای ماکزیممC ۰ ۷
 • به ندرت دارای پیکهای فشاری
 • حداقل بارهای جانبی بر روی گایدها
 • دمای محیط متعادل و بدون نوسان
 • سطح تمیزی مناسب و بدون آلاینده

سیلندرهای هیدرولیک با شرایط کاری متوسط (Medium Duty)

 • فشار کاری تا ۲۵۰bar
 • دمای ماکزیمم C۹۰
 • پیکهای فشاری متوسط
 • بارهای جانبی متوسط بر روی گایدها
 • دمای محیط نوسانی
 • ذرات آلاینده خارجی مانند گرد و غبار و رطوب

سیلندرهای هیدرولیک با شرایط کاری سنگین (Heavy Duty)

 • فشار کاری تا ۴۰۰bar یا بیشتر
 • دمای روغن بیش از oC  ۹۰و با پیکهای دما بیش از oC۱۱۰
 • پیکهای فشار متداول نسبت به فشار کاری
 • بارهای جانبی سنگین بر روی گایدها معمولا ناشی از قطعات سنگین یا شتابهای زیاد
 • ذرات آلاینده خارجی زیاد
سیل هیدرولیک
سیل هیدرولیک