پروفیل معمولا جهت آب بندی مخازن ، درب های اتوکلاو ، دریچه های فاضلاب ، ضربه گیر ستون پارکینگ ، آب بندی درب و پنجره های ساختمانی ، آب بندی قالبهای بتن ، دور باسکول ، آب بندی سقف و سازه های بزرگ و هرجایی که نیاز به آب بندی باشد استفاده می شوند.